มารดา ที่ อยู่ ใน ระยะ ตั้ง ครรภ์ ควร ปฏิบัติ ตน อย่างไร เพื่อ ให้ มี สุขภาพ ร่างกาย ที่ สมบูรณ์?

การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ 1. การรับประทานอาหาร คุณแม่จะรับประทานอาหารได้ดีขึ้น เมื่ออาการแพ้ท้องหายไป ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์ ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ ไม่ควรรับประทานอาหารพวก ข้าว แป้ง น้ำตาล ขนมหวาน ไขมันมาเกินไป ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารดิบ ๆ สุก ๆ ของหมักดอง ผงชูรส ชา กาแฟ เหล้า และบุหรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.