ถ้า คน เรา ไม่มี กระดูก เรา จะ เป็น อย่างไร?

ร่างกายของเราประกอบด้วยกระดูก 206 ชิ้น กล้ามเนื้อ 650 มัด กระดูกและกล้ามเนื้อประกอบกันเป็นตัวเราเป็นรูปร่างของเรา ถ้าไม่มีกระดูกและกล้ามเนื้อ ตัวเราก็จะเหลวเป็นวุ้นเหมือนแมงกะพรุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.