เพลง ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

music. (n) เพลง, See also: เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี, Syn. melody, song, tune.

Leave a Reply

Your email address will not be published.