อาการ คัด เต้า เป็น อย่างไร?

มักเป็นทั้งเต้าและเป็นทั้ง 2 ข้าง เกิดจากการสร้างน้ำนมแม่ได้มาก แต่ไม่สามารถระบายน้ำนมออกหรือระบายออกไม่ทัน จึงเกิดอาการคัด บวม แข็ง เต้านมจะร้อน ผิวแดงเป็นมัน เจ็บ ลานนมตึงแข็ง ทำให้หัวนมสั้นลงจนลูกดูดไม่ได้ น้ำนมไหลไม่ดี บางครั้งอาจจะมีไข้ได้ แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
อาการคัดเต้า เป็นก้อน ท่อน้ำนมอุดตัน ท่อน้ำนมอุดตัน (Blocked duct) มีลักษณะอาการ ดังนี้ เจ็บเต้านมขณะที่ให้นมลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published.