หมอ นวด ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

(n) massager, See also: massagist, masseuse, masseur, Example: หมอนวดส่วนใหญ่มักเป็นคนชนบท มีอายุมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่จับเส้นและบีบเฟ้น ให้คนอื่นหายปวดเมื่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.