อาการ ท้องผูก เป็น อย่างไร?

ท้องผูก (Constipation) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีการขับถ่ายที่ผิดปกติ โดยมีการถ่ายอุจจาระลำบาก อุจจาระมีลักษณะแข็ง แห้ง ก้อนใหญ่ ต้องใช้แรงเบ่งมาก อุจจาระได้น้อย ทำให้รู้สึกว่าถ่ายไม่สุด ไม่สบายตัว อึดอัด แน่นท้อง ปวดท้อง
อาการท้องผูก (Constipation) เป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนไทยและประชากรทั่วโลก มีการศึกษาพบว่าร้อยละ 24 ของประชาชนชาวไทยคิดว่าตนเองมีปัญหาท้องผูก อาการท้องผูกที่ใช้กันทางการแพทย์จะหมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการอย่างน้อย 2 ใน 6 อาการต่อไปนี้ คือ 1.ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ 2.เวลาถ่ายอุจจาระต้องเบ่งมากกว่าปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.