โครงสร้าง แบบ ลํา ดับ มี ลักษณะ อย่างไร?

โครงสร้างผังงานแบบลำดับ เป็นโครงสร้างที่แสดงขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง เรียงจากบนลงล่าง เป็นรูปแบบง่ายๆ ไม่มีการเปรียบเทียบใด และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยสามารถแสดงการทำงานของโครงสร้างผังงานแบบลำดับได้ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.