อาหาร ทำให้ มนุษย์ ดำรง ชีวิต และ เจริญ เติบโต ได้ อย่างไร?

การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่ง ส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้ 1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต 2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทํางานได้ตามปกติ 5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย
อาหาร (food) คือ สิ่งที่กินได้และก่อให้ประโยชน์แก่ร่างกาย เช่น ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ให้พลังงานแก่ร่างกาย โดยไม่มีพิษภัยหรือให้โทษแก่ร่างกาย นักโภชนาการแบ่งอาหารออกเป็น 5 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง มีโปรตีนเป็นหลัก หมู่ที่ 2 อาหารประเภทแป้ง น้ำตาล เผือกมัน มีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.