ปริมาณ ออกซิเจน ใน เลือด น้อย ร่างกาย จะ มี ปฏิกิริยา ตอบ สนอง อย่างไร?

– รู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่ม หายใจลำบากขึ้น หายใจถี่ขึ้น ไอ – หัวใจเต้นเร็วขึ้น – การรับรู้ตัวลดลง สับสน มึนงง ซึม – วิงเวียน ปวดศีรษะเนื่องจากหลอดเลือดสมองขยายตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.