ไนโตรเจน มี ประโยชน์ อย่างไร?

1. ใช้ในอุตสาหกรรมการแช่แข็งอาหาร 2. ช่วยใน การหล่อเย็นเครื่องจักร 3. ช่วยใน การป้องกันอันตรายจากการสันดาปของสารเคมี กับอากาศ หรือ ออกซิเจน 4. ช่วยใน การไล่ออกซิเจนและความชื้นออกจากไปป์ไลน์ และระบบถังเก็บน้ำมัน ก๊าซไวไฟและในระบบท่อจ่ายตามโรงกลั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.