เมล็ด ข้าวเปลือก และ ผง เหล็ก มี ลักษณะ และ สมบัติ อย่างไร?

เมล็ดข้าวเปลือกและผงเหล็กมีลักษณะเป็นของแข็งเหมือนกันทั้งคู่ แต่แตกต่างกันที่ผงเหล็กเป็นโลหะ จะมีสมบัติการเป็นโลหะอยู่ การที่จะแยกของผสมสองอย่างนี้ได้โดยใช้แม่เหล็กมาถูไปถูมา ดึงดูดผงเหล็กได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.