แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ทำไมคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึงสำคัญ? เป็นก๊าซที่ประกอบด้วยคาร์บอนหนึ่งส่วนและออกซิเจนสองส่วน เป็นก๊าซที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งในโลก เพราะพืชใช้ในการผลิตคาร์โบไฮเดรตในกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง เนื่องจากมนุษย์และสัตว์พึ่งพาพืชเป็นอาหาร การสังเคราะห์แสงจึงจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา มีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และมีรส เป็นกรดอ่อนเป็นแก๊สที่ไม่ช่วยการเผาไหม้ การนำไปใช้งาน คาร์บอนไดออกไซด์เกรดอุตสาหกรรมใช้ในการดับเพลิง, การหล่อโลหะ นอกเหนือจากนี้ คาร์บอนไดออกไซด์ยังนิยมใช้เป็นแก๊สปกคลุมในกระบวนการเชื่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published.