อิน โพ กราฟิก มี ข้อดี อย่างไร?

อินโฟกราฟิกเป็นที่นิยมอย่างมากใน ไซต์โซเชียลมีเดียเนื่องจากง่ายต่อการดูและแบ่งปัน ผู้คนประมวลผลข้อมูลด้วยกราฟิกได้เร็วกว่าข้อมูลแบบเต็ม Photoshop ยอดเยี่ยมในการสร้างอินโฟกราฟิกเพราะคุณสามารถสร้างเทมเพลตที่ช่วยให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ประโยชน์ของอินโฟกราฟิกนั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวย ๆ สามารถทาให้คนทั่ว ๆ ไปสามารถเข้าถึง เข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพราะ ข้อมูลในอินโฟกราฟิกผ่านการสรุป เรียบเรียงให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา นาเสนอข้อมูลปริมาณมาก ๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียว ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมา
อินโฟกราฟิก (infographic) คือการแสดงข้อมูลและความรู้ต่างๆ ให้เห็นเป็นภาพโดยใช้ graphic ต่างๆ อย่างตาราง กราฟ ชาร์ต รูปภาพที่มีสีสันต่างๆ ฯลฯ ทำให้การรับทราบข้อมูลของผู้รับสารดียิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.