แฟ๊ บ เขียน อย่างไร?

detergent. ผงซักฟอก ตัวอย่างประโยคเธอคงจะใส่แฟ้บมากเกินไป ซักยังไงฟองก็ไม่หมดสักที

Leave a Reply

Your email address will not be published.