การ วางแผน ครอบครัว มี ประโยชน์ อย่างไร?

ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว มีอะไรบ้าง

  • ช่วยให้คู่สมรสที่พึ่งแต่งงานกันได้มีโอกาศในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วทกันก่อนทีลูกเป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง
  • ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาสูง
  • คู่สมรสเว้นช่วงการมีลูก หรือจำกัดขนาดของครอบครัวได้
  • คู่สมรสสามารถสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงได้
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.