ไตรกลีเซอไรด์ กับ คอเลสเตอรอล ต่าง กัน อย่างไร?

ไตรกลีเซอไรด์ แตกต่างจากคอเลสเตอรอล คือ ไตรกลีเซอไรด์ จะเป็นไขมันที่แท้จริงที่มีการให้พลังงาน หรือ มีแคลอรี่ ประมาณ 9 แคลอรี่ต่อ 1 กรัม แต่ คอเลสเตอรอล จะเป็นสารขี้ผึ้งที่คล้ายไขมัน จะไม่มีการให้พลังงานแต่อย่างใด หรือมีค่าพลังงานเท่ากับ 0 แคลอรี่.
ประโยชน์ต่างกัน ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่ถูกสร้างและสะสมเอาไว้เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง ซึ่งหากเราใช้ไม่หมด ร่างกายก็จะสะสมไปเรื่อย ๆ จนเกิดภาวะน้ำหนักเกินได้ แต่คอเลสเตอรอลนั้นถูกสร้างมาเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ ผลิตน้ำดีสำหรับย่อยไขมัน รวมถึงสังเคราะห์วิตามินดีและฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.