การ ชั่ง น้ํา หนัก ที่ ถูก ต้อง มี วิธี การ อย่างไร?

ตรวจดูเข็มของที่ชั่งน้ำหนักให้อยู่ตรงเลขศูยน์ หรือถ้าหากไม่ตรงให้ปรับใหม่ ขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งโดยให้เท้าทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งของเครื่องชั่งที่พอดี ควรหาเวลาชั่งน้ำหนักในเวลาเดิมและพยามยามยึดเครื่องชั่งตัวเดิมทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.