เพศ ชาย ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

(n) masculine, See also: male sex, Example: ยังไม่มีใครล่วงรู้ว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์ของเธอนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย, Thai Definition: รูปที่แสดงให้รู้ว่าเป็นผู้ชาย อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. Males. เพศชาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.