เจอ ไฟ แดง กระ พริบ ต้อง ทํา อย่างไร?

สัญญาณไฟสีแดงกระพริบ หมายความว่าผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถและสังเกตบนท้องถนนก่อนว่าปลอดภัยถึงไปต่อไปและยังแสดงให้รู้ว่ารถของเรากำลังขับเคลื่อนบนถนนที่ไม่ใช่เส้นทางเอก ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องหยุดเพื่อดูว่ามีรถจากทางเอกสวนมาหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ถ้าไปเปิดดูตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ในหมวดลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร จะมีระบุเอาไว้ในวงเล็บ 5 ว่า ‘สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใดเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับขี่ที่มาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถ
สัญญาณจราจรไฟแดงกระพริบ แสดงว่า ผู้ขับรถจะอยู่ทางโทเป็นหลัก และไม่สามารถขับรถไปได้ทันที จะต้องหยุดรถรอว่าปลอดภัยหรือไม่ ถ้าปลอดภัยแล้ว สามารถขับต่อไปได้ 2. สัญญาณจราจรไฟเหลืองกระพริบ แสดงว่าผู้ขับรถจะอยู่ทางเอกเป็นหลัก ผู้ขับขี่สามารถขับรถต่อไปได้ แต่ต้องชะลอความเร็ว และเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.