ฟัก กับ แฟง ต่าง กัน อย่างไร?

หากตอบแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ฟัก กับ แฟง ก็คือพืชผลตัวเดียวกันนั่นเอง เพียงแต่มีอายุต่างกัน ฟัก คือผลแก่ ซึ่งที่ผิวฟักจะมีนวลแป้งสีขาวเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ยิ่งแก่เนื้อและผิวจะยิ่งแข็ง ทำให้มีบางถิ่นเรียกว่า ฟักขาว หรือ ฟักจีน ส่วนแฟงคือผลอ่อนของฟัก มีสีเขียวสด ทำให้บางถิ่นเรียกว่าฟักเขียวหรือแฟง

Leave a Reply

Your email address will not be published.