อาการ ตับ อักเสบ เป็น อย่างไร?

ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนแรงทั่วไป คลื่นไส้ อาเจียน บางคนอาจมีอาการตัวเหลือง ส่งผลต่อความเสียหายของตับ และอาการทางคลินิกของโรคตับอักเสบอี มักจะหนักกว่าโรคตับอักเสบเอ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเฉียบพลัน มักไม่ค่อยแสดงอาการชัดเจน บางครั้งอาจรู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อยเช่น เหนื่อยล้าและเบื่ออาหาร
อาการของตับอักเสบ อาจไม่มีอาการ หรือจะพบ ได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี หรืออาจมีอาการอ่อนเพลียคล้ายเป็นหวัด อาจมีไข้ต่ำ ๆ คลื่นไส้ อาเจียน จุกแน่นใต้ชายโครงขวาจากตับโต ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง ตัวเหลือง
อาการตับอ่อนอักเสบ อาการของตับอ่อนอักเสบจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของการอักเสบที่เกิดขึ้น ดังนี้ ตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน อาจทำให้เกิดอาการ เช่น ปวดท้อง อย่างรุนแรงบริเวณท้องส่วนบน อาจปวดร้าวลามไปที่หลังได้ โดยอาการปวดมักจะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.