การ หลีก เลี่ยง การ รับประทาน อาหาร รส หวาน จัด และ เค็ม จัด มี ประโยชน์ อย่างไร?

การลดน้ำหนักที่ดี ควรจะลดช้าๆ และสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ปลอดภัยกว่าลดน้ำหนักเร็วๆ นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ป่วยเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดและเค็มจัด โดยเฉพาะน้ำตาลทราย เพราะจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปของซูโครส

Leave a Reply

Your email address will not be published.