โรค เอดส์ ติดต่อ ได้ อย่างไร?

โรคเอดส์ติดต่อได้อย่างไร โรคเอดส์เกิดจากการ ติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า (Human Immunodeficiency Virus) ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ จะอาศัยอยู่ ในสารคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้ป่วย เช่น เลือด อสุจิ น้ำหล่อลื่น จากอวัยวะเพศชาย รวมไปถึงของเหลว ที่อยู่ในช่องคลอด และทวารหนัก โดยคนทั่วไป จะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้นั้น ก็ต่อเมื่อ สารคัดหลั่ง เหล่านี้ ไปสัมผัสกับผิวหนัง ที่มีบาดแผล หรือเยื่อเมือกภายในช่องปาก ช่องคลอด เป็นต้น
เชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นจะอาศัยอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ได้แก่ เลือด น้ำนม อสุจิ น้ำหล่อลื่นจากอวัยวะเพศชาย รวมถึงของเหลวในช่องคลอดและทวารหนัก คนทั่วไปติดเชื้อเอชไอวีได้หากสารคัดหลั่งเหล่านี้สัมผัสกับผิวหนังที่มีบาดแผลหรือบริเวณเยื่อเมือกบุผิวภายในทวารหนัก ช่องคลอด องคชาติของเพศชาย และในช่องปาก ซึ่งสาเหตุของการติดเชื้อ
โรคเอดส์ติดต่อได้อย่างไร โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อ ที่มีสาเหตุ มาจากการ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งหลาย ๆ คนมักจะ เข้าใจกันว่า โรคนี้ จะสามารถติดต่อ กันได้ง่าย จนทำให้ หลายคนมีความกังวล เมื่อต้องอยู่ ใกล้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.