ตกขาว คือ อะไร เกิด ได้ อย่างไร?

ตกขาว (Leukorrhea) หรือที่เรียกว่า “มุตกิด” หรือ “ระดูขาว” คือ ของเหลวที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอดตามธรรมชาติ โดยของเหลวนี้ไม่ใช่เลือด ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นจากบริเวณช่องคลอด ปากมดลูก และอวัยวะข้างเคียงบริเวณปากช่องคลอด โดยจะมีลักษณะ สี และอาการแตกต่างกัน ถ้าเป็นตกขาวแบบปกติที่ไม่มีกลิ่นจะไม่มีอาการคัน ซึ่งต่างจากอาการตกขาวแบบไม่ปกติ ซึ่งมักมีอาการคัน มีสีอื่นๆนอกจากสีขาว และมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไป
ตกขาว หรือระดูขาว เป็นของเหลวที่ขับออกจากช่องคลอด เป็นอาการของผู้หญิงที่สามารถเกิดได้ตามปกติ ในสตรีวัยเจริญพันธุ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแตกต่างกันไปตามรอบประจำเดือน ซึ่งส่งผลต่อลักษณะของของเหลวที่สร้างมาจากอวัยวะต่างๆ ในระบบสืบพันธ์ โดยตกขาวที่ปกติสามารถสังเกตได้โดย ตกขาวจะไม่มีกลิ่น และไม่คัน แต่ในบางครั้งตกขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published.