โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้ อย่างไร?

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการเยียวยาโควิดโดยรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการมอบเงินให้ประชาชนในรูปแบบ e-Voucher มูลค่า 5,000-7,000 บาทต่อคน เพื่อให้ใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าบริการนวด สปา ค่าทำผม ทำเล็บ และสินค้าทั่วไป เป็นต้น โดยไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (Gift voucher) บัตรเงินสด (Gift card) และสินค้าหรือบริการที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.