การ กราบพระ สงฆ์ ควร ทํา อย่างไร?

การกราบพระพุทธรูป หรือพระสงฆ์ – การกราบพระที่ถูกต้อง คือกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ให้ส่วนทั้ง ๕ สัมผัสพื้น เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก ส่วนกรณีที่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยให้ก้มลงกราบ เราอาจใช้วิธีการไหว้ได้โดยประนมมือให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว ให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก และค่อมศรีษะลงเล็กน้อย
การเคารพพระพุทธรูปซึ่งสมมุติเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ และเคารพพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ๑.นั่งคุกเข่ากระหย่งเท้าพนมมือยกขึ้นระหว่างคิ้วปลายนิ้วจรดไรผมแล้วกราบแบมือราบกับพื้น๓ครั้งให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือที่แบราบ เมื่อจบแล้วพนมมือขึ้นเหนือคิ้วอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า กราบในท่าเบญจางคประดิษฐ์ ๒. การกราบทั้งสามครั้งนี้มีความหมายดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.