การ ศึกษา ข้อมูล ของ หน่วย งาน ที่ จะ ต้อง ไป ติดต่อ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ช่วยให้รู้รายละเอียดและการบริการของ หน่วยงาน เพราะเหตุใดจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาถิ่นในการสนทนาที่เป็นทางการ ทำให้ผู้สนทนาเข้าใจมากขึ้น ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.