บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ หาย ต้อง ทํา อย่างไร?

รายละเอียด : ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ทำบัตรสูญหาย หรือชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้ ให้ผู้มีสิทธิติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยธนาคารกรุงไทยจะแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการออกบัตรใหม่ โดยบัตรมี 2 แบบ คือ – แบบที่ 1 บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการนับจาก
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” หาย หรือ ชำรุด ต้องทำอย่างไร? กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ชำรุด ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หาย ต้องไปแจ้งความก่อน แล้วนำใบแจ้งความไปขอออกบัตรฯ ใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published.