การ ออก กํา ลังกา ย ช่วย ผ่อนคลาย ความเครียด ได้ อย่างไร?

การออกกำลังกายจะส่งผลให้หลอดเลือดทั่วร่างกายขยายตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่ายกายอย่างเต็มที่ ระบบไหลเวียนโลหิตมีการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย โดยเฉพาะสมอง ทำให้สมองตื่นตัว รู้สึกปลอดโปร่ง กระตือรือร้น สดชื่น
การออกก าลังกาย (exercise) คือ การออกแรงกล้ามเนื้อเพื่อท าให้เกิดการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การออกก าลังกายเพื่อการบ าบัดรักษา (therapeutic exercise) คือ การเคลื่อนไหวส่วนใด ส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของร่างกายเพื่อการบ าบัดอาการต่าง ๆ ของ ผู้ป่วยเช่น อาการเกร็ง ภาวะข้อยึดติด อาการอ่อนแรง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.