ถุง ลม ปอด มี ลักษณะ อย่างไร?

ถุงลมโป่งพอง (Emphysema) เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) เกิดจากการอักเสบและแตกของเนื้อปอดที่บริเวณถุงลมปอด ทำให้เนื้อปอดมีถุงลมเล็ก ๆ มากมายคล้ายพวงองุ่น และรวมกับถุงลมที่อยู่ติดกันจนกลายเป็นถุงลมขนาดใหญ่ ทำให้มีพื้นผิวในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดลดลงหรือมีอากาศค้างในปอดมากกว่าปกติ ซึ่งหากเกิดความผิดปกติมากขึ้นก็จะทำให้ผู้ป่วยถุงลมโป่งพองมีอาการผิดปกติ คือมีอาการหายใจตื้น
ถุงลมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของปอด ทำให้ปอดมีลักษณะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ เป็นถุงเล็ก ๆ มีผิวบาง เรียงตัวประกอบกันเหมือนพวงองุ่น ถุงลมทุกอันจะมีเส้นเลือดฝอยมาห่อหุ้มไว้ โดยการแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านเข้าออกถุงลมจะเกิดผ่านเยื่อบาง ๆ ของถุงลมนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.