ถ้า ไม่มี ระบบ ย่อย อาหาร จะ เป็น อย่างไร?

หากร่างกายของคนเราไม่มีระบบย่อยอาหารแล้วจะเป็นเช่นไร กินอาหารได้ แต่ร่างกายไม่สามรถย่อยและดูดซึมได้ อาหารที่กินเข้าไปจะถ่ายออกมาในสภาพเดิม กินอาหารได้ ดูดซึมได้ แต่ไม่มีประโยชน์ใด ๆ กับร่างกาย
อาการของอาหารไม่ย่อย เมื่ออาหารไม่ย่อย จะทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารอย่างกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร และลำไส้เล็ก และผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อย จะเผชิญกับอาการดังต่อไปนี้ ปวดท้องช่วงบน จุกเสียดแน่นท้อง จุกลิ้นปี่ รู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว ท้องอืด ท้องเฟ้อ หลังการรับประทานอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.