ดวง อาทิตย์ มี ลักษณะ อย่างไร?

ลักษณะของดวงอาทิตย์ รูปร่างเป็นทรงกลมจริง ไม่เหมือนดาวดวงอื่นรูปร่างของดวงอาทิตย์จะแผ่แบนเล็กน้อยที่ขั้วของมัน การแฟบนี้เกิดจากการหมุน จากพื้นดินจะเห็นได้ว่าเป็นดิสก์ทรงกลมที่สมบูรณ์แบบ องค์ประกอบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือ ไฮโดรเจนและฮีเลียม ถ้าวัดจากพื้นดิน ขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณครึ่งองศา

Leave a Reply

Your email address will not be published.