ท้องร่วง ท้องเสีย ต่าง กัน อย่างไร?

ถ้าจะยึดถือตามนี้ก็จะเป็นว่า คำกลาง ๆ ทั่วไปที่ใช้เรียกอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำก็คือ “ท้องเดิน”, ถ้าเป็นมากก็เรียกว่า “ท้องร่วง”, ถ้าหากเกิดจากระบบการย่อยอาหารไม่ดีก็เรียกว่า “ท้องเสีย” ในปัจจุบันศัพท์แพทย์นิยมใช้เรียกคำกลาง ๆ ทั่วไปแทนคำว่า “ท้องเดิน” ก็คือคำว่า “อุจจาระร่วง” ซึ่งฟังดูเป็นภาษาวิชาการและดูสุภาพดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.