ลง ทะเบียน หมอ พร้อม ทํา อย่างไร?

ทำการลงทะเบียนหมอพร้อม กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด “บันทึก” ระบบจะแจ้งการลงทะเบียนหมอพร้อมสำเร็จ (หากลงทะเบียนให้คนในครอบครัวเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและบริการอื่น ๆ” เลือก “เพิ่มบุคคลอื่น” และ“ระบุความสัมพันธ์” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องกด “บันทึก” ระบบจะแจ้งการลงทะเบียนหมอพร้อมสำเร็จ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.