ป่าชายเลน มี ประโยชน์ อย่างไร?

ป่าชายเลน มีประโยชน์เยอะแยะมากมาย มีทั้งช่วยในเรื่องรักษาระบบนิเวศ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ ช่วยในเรื่องก้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเลอีกด้วยครับ เพราะการที่ปลูกป่าชายเลนนั้น จะช่วยในการรักษาหน้าดินให้แน่น และช่วยในการป้องกันในการถูกน้ำกัดเซาะได้เป็นอย่างดีเลยครับ ฉะนั้นป่าชายเลนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาหน้าดินมาก ๆ เลยล่ะครับ
ประโยชน์ของป่าชายเลน

  • เป็นแหล่งพลังงาน อาหาร และที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
  • เป็นแนวชายป้องกันฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย กำบังคลื่น ลม กระแสน้ำและพายุ
  • เป็นที่ดูดซับน้ำเสียจากบ้านเรือน
  • เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่ใช้ในการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สิ่งทอและหนังสัตว์
  • บางคนยังมองแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อยู่แค่เอื้อมมือ แต่ไม่มองออกไปในโลกกว้างว่า “ป่าชายเลน” สำคัญต่อชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิด เป็นแหล่งที่สามารถผลิตโอโซนได้ไม่อั้น เป็นผืนป่าที่ช่วยลดโลกร้อนที่โลกกำลังรณรงค์อย่างเร่งด่วน รวมถึงป่าชายเลนนั้นเชื่อมผืนน้ำให้เข้ากับแผ่นดินได้อย่างกลมกลืน ซึ่งถือเป็นคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษยชาติ

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.