การ สวด มนต์ ไหว้ พระ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ผู้ที่นิยมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลดีต่อจิตยิ่ง ทำให้อารมณ์ผ่องใส ไม่โกรธง่าย ไม่เครียด และทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจแม้ถ้าจะต้องใช้ความคิดก็จะคิดแบบมีเหตุมีผล ส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติ ทำให้ร่างกายสมดุล เมื่อร่ายกายสมดุลบุคคลนั้นจะอายุยืน คนที่มีอารมณ์ดี ไม่เครียด จะอายุยืนยาว
อานิสงส์การสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ

 • อานิสงส์ที่เกิดกับสุขภาพร่างกาย
 • อานิสงส์ให้เกิดจิตที่แกร่ง
 • ได้อานิสงส์จากการได้โปรดดวงจิตวิญญาณ
 • ได้อานิสงส์จากโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 • ได้อานิสงส์จากพรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • สามารถแผ่เมตตาช่วยคนเจ็บป่วยได้
 • ประโยชน์ของการสวดมนต์ ไหว้พระ สวดมนต์ สมาธิ จะทำให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีความรู้สึกละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว ถ้าสวดมนต์พร้อมแปลจะทำให้เข้าใจคำสอนไปด้วย เป็นการฝึกสมาธิ คือ ให้ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่กับคำสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.