จัด ห้อง เช่า อย่างไร ให้ น่า อยู่?

เปลี่ยนห้องเช่าที่น่าอึดอัดให้น่าอยู่ ด้วย 10 เทคนิคจัดพื้นที่หัองเช่าให้ดูกว้างขึ้น!

  1. 1. จัดห้องเช่าด้วยการกำหนดที่เก็บสำหรับสิ่งของที่ต้องใช้ทุกวัน
  2. 2. เก็บทุกอย่างในแนวตั้ง จัดห้องเช่าให้โล่งขึ้นในแนวนอน
  3. 3.ใช้พรมกำหนดพื้นที่ว่างตรงกลางในการจัดห้องเช่า
  4. 4. จัดห้องเช่าด้วยสิ่งของสีโมโนโทนหรือสีสว่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.