ฉัน ควร ทํา อย่างไร ภาษา อังกฤษ?

ประโยคเต็มๆคือ “ฉันควรจะทำอย่างไรดี” ดังนั้นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือ What should I do? ว็อท ชุด ไอ ดู

Leave a Reply

Your email address will not be published.