หลอดอาหาร มี ลักษณะ อย่างไร?

หลอดอาหาร เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวเชื่อมระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร ช่วยส่งอาหารไปยังกระเพาะอาหารด้วยการหดและคลายกล้ามเนื้อเป็นจังหวะ หรือเรียกว่าการบีบตัวแบบเพอริสตัลซิส (Peristalsis) ส่วนบริเวณล่างของหลอดอาหารซึ่งเชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารนั้นมีกล้ามเนื้อหูรูด ทำหน้าที่ป้องกันอาหารและกรดภายในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหาร
หลอดอาหารค่อนข้างแบนในทิศทาง anteroposterior ในส่วนบนและส่วนล่าง (ด้านล่างบากคอของกระดูก) มีลักษณะเป็นทรงกระบอกแบน หลอดอาหารเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงในระดับ pharyngoesophageal V-VII ของกระดูกสันหลังและกระเพาะเปล่าที่ IX-XII ทรวงอกกระดูกสันหลัง ขอบล่างของหลอดอาหารในผู้หญิงมักจะตั้งอยู่บน 1-2 กระดูกสันหลังสูงกว่าในผู้ชาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.