อาการ ของ กรด ไหล ย้อน เป็น อย่างไร?

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease หรือ GERD / Heartburn) – เป็นภาวะที่กรด หรือน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนกลับมาในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร โดยผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว และ คลื่นไส้ รู้สึกจุกเสียดแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ และรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคออยู่ตลอดเวลา มีน้ำรสเปรี้ยว หรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก ในผู้ป่วยที่มีการขย้อนน้ำ และอาหารขึ้นมาขั้นรุนแรง อาจทำให้เกิดการสำลักเข้าไปในปอด จนเกิดอาการ ปอดอักเสบ ได้
อาการต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อน หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ นั่นแสดงว่าคุณกำลังเผชิญกับโรคกรดไหย้อนอยู่ แสบร้อนบริเวณหน้าอก ซึ่งจะเป็นมากหลังรับประทานอาหารมื้อหนัก มีอาการเรอเปรี้ยว มีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก ท้องอืด แน่นท้อง คล้ายอาหารไม่ย่อย
โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD) – เกิดจากกรด หรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นมายังหลอดอาหาร เมื่อเป็นแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเรอเปรี้ยว แสบคอ ขมคอ จุกเสียด คล้ายอาหารไม่ย่อย แน่นหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.