เพลง ลาว ดวง เดือน ให้ ความ รู้สึก อย่างไร?

เพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงไทยสำเนียงลาว อัตราจังหวะ 2 ชั้น หน้าทับลาว เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงความอาลัย อาวรณ์ในการพลัดพรากจากกัน มีการพร่ำรำพันให้อารมณ์ความรู้สึกในบรรยากาศยามค่ำคืนที่เห็นเดือนแรม เรสร้างเวหา เพิ่งดูฟ้าเห็นมือปืน พี่ทนทุกข์ทุกข์ทน เจ้าดวงเดือนเอย แสดงให้เห็นถึงการประพันธ์ในบรรยากาศยามราตรีเป็นสื่อสร้าง
จากเพลงไทยเดิม “ลาวดำเนินเกวียน มาเป็น “ลาวดวงเดือน” เป็นเพลงไทย สำเนียงลาว อัตราจังหวะ 2 ชั้น หน้าทับลาว ลีลาการดำเนินทำนองลูกกลอน โดยใช้โน้ต 5 เสียง “โด เร มี ซอล ลา” เป็นหลัก เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงการอาลัยอาวรณ์พลัดพรากจากกัน มีการพร่ำรำพันให้อารมณ์ความรู้สึก ในบรรยากาศยามค่ำคืนที่เห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.