การ ที่ ร่างกาย มี อาการ สั่น ช่วย รักษา อุณหภูมิ ของ ร่างกาย ได้ อย่างไร?

การที่ร่างกายสั่นช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างไร การสั่นเป็นการทำ งานของกล้ามเนื้อโครงร่าง ทำ ให้เกิดความร้อนขึ้น อาการสั่นนี้จะ พบได้บ่อยเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ มาก ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.