การ จัด วาง อาหาร บน โต๊ะ เพื่อ บริการ อาหาร ใน ครอบครัว มี แนวทาง อย่างไร?

1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ตัดเล็บ ล้างมือ 2. จัดวางอุปกรณ์ในการรับประทานให้เพียงพอ และเป็นระเบียบ 3. รินน้า ¾ ของแก้ว 4. จัดวางอาหารโดยคานึงถึงความสะดวก 5. อุ่นก่อนเสิร์ฟและมีจานรองเสมอ 6. ขณะที่บริการอาหาร เบี่ยงตัวหรือค่อมเล็กน้อย ไม่ให้นิ้วสัมผัสอาหารในขณะเสิร์ฟ 7. ตักข้าวลงในจานแต่พอดี 8. หมั่นสังเกตอาหารบนโต๊ะ ตัก
อาหารหลักของครอบครัวชาวเกาหลีที่มักจะทานกันเกือบทุกมื้อก็คือ ข้าว, ซุป, และเครื่องเคียงอีกสามสี่อย่างรวมทั้ง กิมจิ ซึ่งโดยทั่วไปบนโต๊ะอาหารจะนิยมวางเรียงจากซ้ายมือไปขวามือของผู้รับประทาน โดยเริ่มจาก ข้าว, ซุป, ช้อน และตามมาด้วยตะเกียบ ส่วนสตูและเครื่องเคียงอื่นๆ จะวางกลางโต๊ะรับประทานร่วมกับคนอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.