อาหาร ทํา ให้ มนุษย์ ดํา รง ชีวิต และ เจริญ เติบโต ได้ อย่างไร?

การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่ง ส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้ 1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต 2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทํางานได้ตามปกติ 5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.