ลม มี ประโยชน์ อย่างไร?

‘พลังงานจากลม’ จัดเป็นพลังงานธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของกระแสอากาศ ด้วยการใช้กังหันลม เปลี่ยนพลังงานจลน์ให้กลายเป็นพลังงานกลจากการหมุนของเพลา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันนี้มีการนำพลังงานลมไปใช้ประโยชน์แต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ควร อาทิ การนำกังหันลมไปติดตั้งในพื้นที่ซึ่งมีความเร็วลมแรงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะชายทะเล เพื่อนำไปใช้ในการสูบน้ำ, ปั่นไดนาโม, ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการพัฒนาให้มีใบพัดขนาดใหญ่มากขึ้น แต่ให้ใช้แรงลมไม่มากนักในการปั่น พร้อมปรับปรุงให้มีเสียงเบากว่าในปัจจุบัน

  • ช่วยให้อากาศตามสถานที่ต่างๆมีการถ่ายเท ไหลเวียน ไม่อับชื้น
  • ช่วยให้เหงื่อระเหยเร็วขึ้น เราจึงรู้สึกเย็นสบาย
  • ช่วยให้น้ำระเหยกลายเป็นไอได้เร็ว เสื้อผ้าที่ตากจะแห้งเร็ว
  • ช่วยหมุนกังหันลมเพื่อฉุดระหัดวิดน้ำในนาเกลือ และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  • ช่วยให้สิ่งของต่างๆลอยอยู่บนท้องฟ้า เช่น ว่าว เครื่องร่อน
  • 1. ใช้ในการสูบน้ำ ซึ่งรับพลังงานจลน์จากลมพร้อมเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล เพื่อใช้ในการสูบน้ำจากบริเวณต่ำขึ้นบริเวณสูงเพื่อใช้ทำการเกษตร หรือ เพื่อการบริโภค 2.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.