กัญชา กัญ ชง ต่าง กัน อย่างไร?

กัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) พืชทั้งสองชนิด มีถิ่นกำเนิดเดียวกัน วงศ์เดียวกัน คือ Cannabaceae แล้วยังสกุลเดียวกันคือ Cannabis แต่ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อย ตัวกัญชามีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยลงไปเช่น Sativa,Indica,Ruderalis และตัวกัญชงเองมีต่อมน้ำมัน THC (Tetrahydro Cannabionol สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท) ที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์น้อยกว่าตัวกัญชาเลยเลยไม่ถูกจัดในประเภทยาเสพติด
เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ากัญชงกับกัญชา แท้จริงแล้วเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มองผ่าน ๆ ทำไม

3. ลักษณะที่แตกต่างกันของกัญชงและกัญชา

ลักษณะ กัญชง กัญชา
ลักษณะใบ ใบเรียว เรียงตัวห่างกว่าใบกัญชามีแฉกประมาณ 7-11 แฉก ใบหนากว้าง เรียงตัวชิดกัน มีแฉกประมาณ 5-7 แฉก

Leave a Reply

Your email address will not be published.