ฟ้า ทะลาย กิน อย่างไร?

วิธีการทานยาจากผงฟ้าทะลายโจร เพื่อรักษาอาการไข้หวัด ควรได้รับสาร Andrographolide อยู่ที่ 60 มิลลิกรัมต่อวัน 1 วันต้องทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง โดยทานก่อนอาหารและก่อนนอน ให้ทานประมาณ 3-5 วัน (ห้ามเกินกว่านี้)
โดยระบุเพิ่มเติมว่า การรับประทานยา ฟ้าทะลายโจร ต้องกินตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ยี่ห้อต่างๆ ต้องดูขนาดของแอนโดรกราโฟไลต์ แบ่งเป็นขนาดที่ผู้ใหญ่ และเด็กควรกิน ดังนี้ ผู้ใหญ่ 60 มก. เช้า กลางวัน เย็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.