หัว ฉีด เสีย มี อาการ อย่างไร?

1-อาการของหัวฉีดเสีย ก็คืออุดตัน และทำงานไม่ครบจังหวะ จะเกิดเสียงดังของเครื่องยนต์ และสั่น แต่ให้ชี้ชัดไม่ได้ ต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบแบบที่ศูนย์เขาทำให้ ถูกต้องแล้ว อย่ามัวมาเชื่อคนอื่นบอกแบบไม่ใช้เครื่องมือ
หัวฉีดเสียมีอาการอย่างไร?

  • กำลังเครื่องยนต์ตก
  • รถเร่งไม่ขึ้น
  • เครื่องยนต์สั่น หรือกระตุก
  • รถกินเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.