พลังงาน ทดแทน มี ข้อดี กว่า พลังงาน ฟอสซิล อย่างไร?

ข้อดีของการใช้พลังงานทดแทน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบ มลภาวะ และมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.