กบ ผสมพันธุ์ กัน อย่างไร?

การสืบพันธุ์ของกบนั้นมีหลากหลายมาก ส่วนการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นภายนอกตัว โดยทั้ง 2 เพศมีพฤติกรรมกอดรัดกันระหว่างผสมพันธุ์ กบส่วนมากจะป้องกันดูแลไข่ นอกจากบางชนิดเท่านั้นที่เก็บไข่ไว้บนหลัง ที่ขา ในถุงบนหลัง หรือในช่องท้อง หรือบางชนิดวางไข่ติดไว้กับพืชน้ำที่เติบโตในน้ำหรือบนกิ่งไม้ของต้นไม้เหนือน้ำและเฝ้าไข่ไว้ การปฏิสนธิ
“เทคนิคการผสมพันธุ์กบนอกฤดู” กบ เป็นสัตว์ที่นิยมนำมาบริโภคไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นเพื่อนบ้านเรา เช่น ลาว เวียดนาม และ กัมพูชา เป็นต้น แน่นอนครับความต้องการกบ ก็จะมีตลอดทั้งปี ซึ่งการเพาะขยายพันธุ์ของกับนั้นตามธรรมชาติ แลัว กบจะออกไข่หรือ ผสมพันธุ์กันในช่วงน่าฝน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริโภค ที่มีความต้องการมากขึ้นทุกๆปี จึงเป็นเห็ตผลให้เหล่าบรรดาฟาร์มกบต่างๆ หาวิธีทางในการเพาะกบให้ออกนอกฤดูเพื่อให้ทันต่อผู้บริโภค

Leave a Reply

Your email address will not be published.